Sunday, 27 November 2011

MARI BELAJAR SAINS TAHUN 3

Tajuk: Memahami Ciri-ciri Fizikal Haiwan


Permulaan/ Mencungkil idea:


Memainkan bunyi haiwan dan buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada murid dengan menyoal supaya mencungkil idea murid tentang ciri-ciri haiwan.
Murid mendengar bunyi haiwan yang dimainkan dan memberi respon terhadap soalan yang di tanya.

Menstruktur/ Menstruktur semula: 
Guru menayangkan slaid power point yang mempunyai gambar pelbagai jenis haiwan dan seterusnya membimbing murid-murid untuk menghuraikan ciri-ciri haiwan.

Aplikasi idea:
Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan dan meminta murid melabelkan ciri-ciri fizikal haiwan berpandukan gambar haiwan yang terdapat dalam kertas mahjong yang diberi oleh guru.  Seterusnya meminta murid membuat pembentangan di hadapan kelas mengikut kumpulan masing-masing.
Guru menaksir kefahaman murid dengan meminta murid merekod dalam jadual mengikut kumpulan untuk menentukan ciri-ciri haiwan.

Refleksi/ Penutup:
Guru mengedarkan lembaran kerja individu dan meminta murid-murid menghabiskan lembaran kerja di rumah.

No comments:

Post a Comment